En svår situation för deltidsstämplande kvinnor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 december 2007

Interpellation: En svår situation för deltidsstämplande kvinnor

Interpellation 2007/08:245 av Hultqvist, Peter (s)

den 29 november

Interpellation

2007/08:245 En svår situation för deltidsstämplande kvinnor

av Peter Hultqvist (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Sedan regeringsskiftet i oktober 2006 har den nya regeringen lagt fram en lång rad förslag som försämrar framför allt de arbetslösas situation. Det handlar bland annat om sänkt a-kasseersättning, höjd a-kasseavgift, slopad avdragsrätt för både fack- och a-kasseavgiften samt hårdare regler i samband med sökande efter nytt arbete. Nu senast föreslår regeringen att så kallad deltidsstämpling ska begränsas till 75 dagar.

Detta kommer att drabba framför allt kvinnor inom handel, hotell och restaurang samt kommuner och landsting hårt. Särskilt deltidsarbetande ensamförsörjande kvinnor kommer att få en svår situation. Att vidta en åtgärd av detta slag samtidigt som regeringen starkt gynnar de välbeställda och förmögna i skattepolitiken är minst sagt utmanande.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förslaget om begränsning av deltidsstämplingen inte ska leda till att stora grupper av deltidsarbetande kvinnor med låga löner slås ut i en mycket svår ekonomisk situation?