En samlad politik för de hemlösa

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 december 2008

Interpellation: En samlad politik för de hemlösa

den 11 november

Interpellation

2008/09:110 En samlad politik för de hemlösa

av Ann Arleklo (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Socialstyrelsen uppskattar antalet hemlösa personer i Sverige till ca 17 000 men poängterar samtidigt att det är lågt räknat. Det finns ett mörkertal som innebär att gruppen hemlösa sannolikt är större. Bland de hemlösa ökar gruppen kvinnor, liksom gruppen utomnordiska personer.

Den 17 september i år arrangerade riksdagens socialutskott en öppen utfrågning på temat hemlöshet. En rad myndigheter, organisationer och föreningar med ansvar för eller stor kunskap om och bred erfarenhet av hemlöshet medverkade.

Det genomgående budskapet från i princip alla medverkande var: Först bostad till den hemlösa, sedan stöd, hjälp och behandling.

Hemlöshet är således i hög grad en bostadspolitisk fråga och inte – som det är i dag – bara en socialpolitisk fråga. Ett framgångsrikt exempel på att hemlöshet är en bostadspolitisk fråga är Kristinehamns kommun. Där har kommunen inrättat en särskild enhet med bosamordnare. Deras uppdrag är att skaffa lägenheter till de hemlösa och därefter ta hand om lägenheterna. Bosamordnaren rycker ut så fort det kommer rapporter om störningar eller dylikt.

I september i år hade bosamordnaren hand om 46 lägenheter till hemlösa. Denna satsning har inneburit att kommunen i dag inte har några svårigheter att få lägenheter vare sig hos privata fastighetsägare eller hos allmännyttan.

Mot den här bakgrunden är min fråga till statsrådet Maria Larsson:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att i samverkan med statsrådet Mats Odell se till att hemlöshetens problem blir lika mycket en bostadspolitisk fråga som en socialpolitisk fråga?