En översyn av gymnasielagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2020

Interpellation: En översyn av gymnasielagen

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:229 En översyn av gymnasielagen

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Socialstyrelsen har i en lägesrapport i maj 2019 konstaterat att den grupp som fått tillstånd enligt gymnasielagen återigen har hamnat i en oviss situation. Många har sedan hösten 2015 levt i ovisshet, och deras förutsättningar har vid flera tillfällen ändrats och har varit oförutsägbara. Det larmas om psykisk ohälsa, hemlöshet och en ökad utsatthet genom missbruk, prostitution och rekrytering till kriminella grupper.

Sveriges Kommuner och Regioner beskriver en lagstiftning som har kortslutit sig själv och efterfrågar en översyn av gymnasielagen. I oktober meddelade justitie- och migrationsministern att det inte är aktuellt med en översyn.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Anser ministern fortsatt att dessa informationsåtgärder är tillräckliga?
  2. Anser ministern fortsatt att det inte är aktuellt med en översyn av gymnasielagen?
  3. Vad avser ministern att göra för att lagens konsekvenser ska kunna hanteras med mer förutsägbarhet och att de som måste hantera lagens konsekvenser ges bättre förutsättningar för det?