En otrygg huvudstad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 mars 2016

Interpellation: En otrygg huvudstad

Interpellation 2015/16:434 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2015/16:434 En otrygg huvudstad

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Enligt polisen finns det 53 områden i Sverige som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet. I Stockholms län pekades Hallunda/Norsborg, Husby, Ronna/Geneta/Lina och Rinkeby/Tensta ut som särskilt utsatta områden. Samtidigt visar statistik att skjutvapen används i en allt större utsträckning i Stockholm. Sedan 2011 har tre gånger så många skjutningar inträffat i Stockholm jämfört med exempelvis Köpenhamn. Flera undersökningar visar dessutom att otryggheten är som störst bland utrikes födda och kvinnor i de mest utsatta förortsområdena.

Sverige och Stockholm växer i snabb takt. Ska otryggheten i förorterna minska krävs det fler poliser och en ökad närvaro. Samtidigt har Polisförbundet uppmärksammat medierna på att den pågående omorganisationen, i kombination med den pågående migrationskrisen, riskerar att försvåra polisens arbete. Statsmakten kan inte retirera från utsatta områden till förmån för gängkriminalitet och extremism. Det är den stora majoriteten av laglydiga människor i områden som bland annat Tensta/Rinkeby som drabbas när polisen inte klarar av att upprätthålla lag och ordning. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att göra Stockholms förorter tryggare?

Ämnar statsrådet verka för ett återinförande av målet om 20 000 poliser i hela Sverige?