En obligatorisk a-kassa

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 februari 2008

Interpellation: En obligatorisk a-kassa

den 25 januari

Interpellation

2007/08:339 En obligatorisk a-kassa

av Patrik Björck (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Regeringen aviserade redan i höstbudgeten 2006 att man avsåg att utreda och föreslå en obligatorisk a-kassa. Den 28 juni 2007 offentliggjordes direktiven och en utredare utsågs. Uppgiften att med ett bibehållande av den svenska modellen med fackliga a-kassor införa obligatoriet kritiserades redan från start både av praktiska och administrativa skäl för vilka konsekvenser en sådan ordning skulle få på den samhällsmodell som givit Sverige en sådan konkurrensfördel och som alla partier i riksdagen åtminstone i ord säger sig stödja.

Nu kommer rapporter om förseningar, nya direktiv och om att utredningen har stora problem med de sinsemellan motstridiga direktiven.

Arbetsmarknadspolitiken har så här långt i praktiken inneburit ett systemskifte med ökade klyftor och orättvisor. Regeringen har nu chansen att bekänna färg.

Avser statsrådet att ta initiativ till att lägga ned utredningen och dra tillbaka förslaget om en obligatorisk a-kassa, eller ska det borgerliga systemskiftet fullföljas?