En modern polisutbildning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 juni 2012

Interpellation: En modern polisutbildning

Interpellation 2011/12:366 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 16 maj

Interpellation

2011/12:366 En modern polisutbildning

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det är dags att skapa en modernare polisutbildning. En högskoleutbildning är en investering för framtidens brottsbekämpning. Den leder till bättre utvecklingsmöjligheter, bättre kvalitet och nya förutsättningar för forskning inom området. Det stärker det kunskaps- och evidensbaserade polisarbetet och därmed stärks utvärderingsmöjligheterna.

Det råder i dag stor osäkerhet om hur polisutbildningen i Växjö ska fortgå. Att bedriva en kvalitativ utbildning när man ena terminen får 150 nya studenter, nästa termin 75 och nästa kanske 0 nya studenter är så klart mycket svårt. Att bedriva en bra personalpolitik blir näst intill omöjligt när man måste jobba med väldigt kort framförhållning. Har man inte bra personal som känner att de har en trygg arbetsplats så kan man inte heller bedriva en bra utbildning.

I Växjö var intaget som mest 216 studenter per termin, den här terminen 150 studenter medan förra terminen var intaget på 75 studenter.

Min fråga till justitieministern är:

Hur avser ministern att säkra kvaliteten på den framtida polisutbildningen i Växjö?