En hållbar lösning av dubbelbeskattningen av appföretag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 november 2011

Interpellation: En hållbar lösning av dubbelbeskattningen av appföretag

Interpellation 2011/12:48 av Pertoft, Mats (MP)

den 17 oktober

Interpellation

2011/12:48 En hållbar lösning av dubbelbeskattningen av appföretag

av Mats Pertoft (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Den svenska dubbelmomsen på appar gäller försäljning till alla EU-länder. Apparna säljs på Apples App Store (eller motsvarande) som drar moms i Luxemburg där de verkar. Skatteverket har beslutat att moms dessutom ska dras i Sverige. Regeringen driver enligt uppgift samma linje i EU.

Förbudet mot dubbelbeskattning är en förutsättning för att den inre marknaden med fri rörlighet ska fungera. Holland och Belgien har valt att inte ta ut moms i enskilda ärenden. I Tyskland följer skattemyndigheten en praxis efter en dom i EU-domstolen som slog fast att dubbelt uttag av moms på tjänster strider mot principen om skatteneutralitet. I mars beslutade den svenska regeringen i ett likartat fall att ett enskilt företag, Stardoll, befrias från svensk moms eftersom det betalar moms i Storbritannien.

När den dubbla momsen är dragen får ett svenskt företag som säljer en app för 10 kronor 4 kronor som verklig intäkt, i stället för 6 kronor med andra länders momsregler. Utländska konkurrenter har alltså 50 procent högre intäkter för samma försäljning. Marknaden omsätter uppskattningsvis drygt 100 miljarder kronor, en ökning med 190 procent jämfört med 2010.

Problemet är akut för företagen i denna bransch. Många företag ser som enda alternativ att flytta verksamheten utomlands. Det handlar om en bransch med lättrörligt kapital och unga välutbildade personer med sin egen hjärnkraft som främsta tillgång. Verksamheten bygger på mikrotransaktioner med mycket låga marginaler. Där finns inget utrymme för att täcka dubbla momsdebiteringar. Sverige löper nu risk att förlora den klusterbildning av företag som är så viktig för fortsatt utveckling i innovativa branscher om vi inte får en snabb lösning. Sverige har inte råd att förlora ett enda sådant företag men det kräver snabba och tydliga beslut.

Problemet har två delar. Den första delen avser frågan om vilket EU-land som har rätt att beskatta transaktionerna. Här gör länderna olika bedömningar. Jag vet att denna fråga kommer att tas upp i EU:s momskommitté och jag hoppas på snabba och tydliga riktlinjer därifrån. Ett svar från momskommittén löser dock inte den andra delfrågan som avser Sveriges ansvar för att undvika en dubbelbeskattning på momsområdet.

För företagen räcker det inte med att en delfråga ska diskuteras i EU:s momskommitté om ett tag. Branschen behöver nu ett snabbt och tydligt besked att Sverige ska undanröja momskrav som skulle leda till dubbelbeskattning så att företagen ska kunna fortsätta verka i Sverige.

Jag ställde för två veckor sedan en skriftlig fråga till statsrådet Anders Borg i denna fråga, men fick som enda svar att man arbetar med frågan mot EU-kommissionen.

Min fråga till finansministern är:

På vilket sätt avser finansministern att agera för att snarast säkerställa att svenska appföretag inte tvingas betala dubbel moms?