En gymnasieskola som ökar klasskillnader och intolerans

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 4 december

Interpellation

2013/14:203 En gymnasieskola som ökar klasskillnader och intolerans

av Louise Malmström (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Sedan den nuvarande gymnasieskolan Gy 2011 infördes har niondeklassare ställts inför valet mellan studieförberedande och yrkesförberedande program med olika innehåll såväl vad gäller karaktärsämnena som de gymnasiegemensamma ämnena. Det innebär att den som läser ett yrkesförberedande program inte, utan tillval, blir behörig till högre studier vilket brukar motiveras med att alla ändå inte ska bli akademiker.

Men skillnaderna innebär alltså också att eleverna på yrkesförberedande och studieförberedande program erbjuds olika typer av kunskaper i de gymnasiegemensamma ämnen som alla läser. Yrkeseleverna får smalare, kontextbunden och mer nyttoninriktad kunskap som inte lika lätt går att överföra från ett sammanhang till ett annat på samma vis som mer generell kunskap.

Detta riskerar i sig att reproducera klasskillnader. Om inte yrkeselever får relevant kunskap som rustar dem för kommande arbetsliv och liv som demokratiska och ansvarstagande samhällsmedborgare kommer det att skapa stora problem på sikt. Redan i dag kan vi se tydliga sådana mönster, till exempel är sympatierna för främlingsfientliga organisationer större bland yrkeselever.

Med anledning av ovanstående frågar jag utbildningsministern följande:

Är ministern beredd att förändra dagens gymnasieskola så att den mer likvärdigt rustar elever på samtliga program för framtidens arbetsliv och liv som demokratiska samhällsmedborgare?