En förstärkt nationell cancerstrategi

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:31 En förstärkt nationell cancerstrategi

av Acko Ankarberg Johansson (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

M-KD-budgeten antogs av riksdagen strax före jul. Därmed beslutades att arbetet inom RCC, de sex regionala cancercentrumen, ska få fortsätta sitt viktiga arbete. Dessutom beslutades om att arbeta fram en uppdaterad nationell cancerstrategi. En halv miljon kronor avsattes årligen för detta.

Bakgrunden till RCC är det arbete som initierades av alliansregeringen genom socialminister Göran Hägglund. Socialstyrelsen har i en uppföljning konstaterat att satsningen på RCC har varit framgångsrik. S-MP-regeringen har fortsatt detta arbete under de senaste åren men aviserade att finansieringen av RCC skulle upphöra efter 2018. Jag anser att det är angeläget att finansieringen av RCC blir permanent och att den nationella strategin uppdateras och kompletteras, inte minst med vikten av möjlighet till rehabilitering efter avslutad behandling. I M-KD-budgeten, som antogs av riksdagen, fanns även särskilda medel avsedda för arbetet med barncancervården.

Min fråga till socialminister Lena Hallengren är:

 

På vilket sätt arbetar ministern och regeringen med riksdagens beslut om att fullfölja arbetet med cancerstrategin, RCC och barncancervården?