En fördelningspolitisk redogörelse och fördelning utifrån genus som särtryck i budgetpropositionen 2008

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 23 maj

Interpellation

2006/07:549 En fördelningspolitisk redogörelse och fördelning utifrån genus som särtryck i budgetpropositionen 2008

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Två viktiga bilagor till tidigare års budgetpropositioner har varit särtrycket Fördelningspolitisk redogörelse och särtrycket Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män.

Jag har i interpellationsdebatten den 14 maj förgäves försökt få finansministern att svara på en direkt fråga om dessa särtryck kommer att följa med budgetpropositionen i höst. Det är ju genom dessa särtryck vi kommer att få en första inblick i vilken fördelningspolitik statsrådet bedriver. Tidigare finansministrar har inte varit rädda för dessa särtryck även då de visat på mindre utjämnande siffror. Tvärtom har de utgjort en sporre till krafttag mot socioekonomisk, etnisk och könsmässig ojämlikhet. Det är oroande att det nuvarande statsrådet inte förefaller ha samma fokus på utjämning och social rättvisa.

Mina frågor till statsrådet är:

Kommer statsrådet att se till att budgetpropositionen 2008 har särtryck om fördelningspolitiken och om fördelningen av ekonomiska resurser mellan män och kvinnor?

Avser statsrådet att verka för att ekonomisk utjämning och social rättvisa är ett mål för den ekonomiska politiken i Sverige?