En effektivare panthantering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 november 2017

Interpellation: En effektivare panthantering

Interpellation 2017/18:115 av Thomas Finnborg (M)

Interpellation 2017/18:115 En effektivare panthantering

av Thomas Finnborg (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

De nordiska länderna har väl fungerande nationella pantsystem, vilket ger en värdefull miljö- och klimatvinst. Systemen är olika eftersom de bygger på olika regler, momsavgifter och ägarförhållanden. De tar i olika grad emot aluminiumburkar och petflaskor som kommer från försäljning från andra sidan gränsen, men betalar inte ut pant.

Undersökningar visar att gränshandeln bidrar till nedskräpning av miljö och natur, till att värdefulla metaller går förlorade och till onödiga utsläpp av växthusgaser.

Dessvärre har Utskottet för ett hållbart Norden i Nordiska rådet konstaterat att det finns en stark motvind mot ömsesidig utbetalning av pant i Nordens gränsområden trots att analyser visar att det kommer att ge samhällsekonomiska fördelar.

Pantsystemen är viktiga verktyg för att främja den vision om cirkulär ekonomi som de nordiska länderna har anammat. Därför bör de nordiska länderna med Sverige i täten se till att det utvecklas arrangemang för gemensam utbetalning av pant i framtiden och att de nordiska pantorganisationerna startar en dialog om att utöka panten till att omfatta fler produkter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att få en effektivare insamling av aluminiumburkar och petflaskor?