Elpriserna och basindustrins konkurrenskraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 september 2022

Interpellation: Elpriserna och basindustrins konkurrenskraft

Interpellation 2006/07:266 av Eriksson, Alf (s)

den 26 januari

Interpellation

2006/07:266 Elpriserna och basindustrins konkurrenskraft

av Alf Eriksson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Näringsministern har vid information till riksdagens näringsutskott den 23 januari 2007 meddelat att regeringen bejakar en europeisk energipolitik, med en sammankoppling av de europeiska elnäten. Konsekvensen av detta blir att det sker en utjämning av elpriserna inom Europeiska unionen och att Sveriges förhållandevis låga elpriser därmed ökar kraftigt – detta då elproducenterna rimligtvis kommer att leverera ström till den som betalar mest enligt marknadens principer.

Därmed blir det inte längre en fråga om tillgång till nationell elproduktionskapacitet som avgör konsumentpriserna och prisökningarna kommer att få allvarliga konsekvenser för den elintensiva svenska basindustrin som dessutom ligger i utkanten av de stora marknaderna.

Genom det statligt ägda Vattenfall finns dock även framöver ett instrument för att erbjuda svensk industri konkurrenskraftiga elpriser på kommersiella grunder och utan att det kommer i konflikt med EU:s konkurrensregler. Min fråga till näringsministern lyder därför som följer:

Använder, eller kommer näringsministern att använda, Vattenfall som ett instrument för att genom långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor säkra svensk basindustris konkurrenskraft?