Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Elevföreträdares synliggörande i skollagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Elevföreträdares synliggörande i skollagen

Interpellation 2016/17:540 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2016/17:540 Elevföreträdares synliggörande i skollagen

av Daniel Riazat (V)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Under 2015 gick enligt Sveriges Elevkårer 55 procent av gymnasieeleverna på en skola med en elevkår. 27 procent av eleverna var medlemmar i en elevkår, och på de skolor där elevkårer finns är ungefär hälften medlemmar i dem. Dessutom visar en rapport från Sveriges Elevkårer att 75 procent av rektorerna har mycket högt eller högt förtroende för elevkåren där sådan finns.

Trots detta finns inte elevkårer omnämnda i skollagen, samtidigt som andra organisationsformer för elevers sammanslutningar finns omnämnda. Detta ger en felaktig bild bland rektorer på landets gymnasieskolor – att elevkårer inte är en lika vanlig eller legitim organisationsform som exempelvis elevråd.

Men anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att möjligheten att organisera sig i elevkårer ska tydliggöras i skollagen?