Ekonomiska förutsättningarna för Jamtli

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 april 2018

Interpellation: Ekonomiska förutsättningarna för Jamtli

Interpellation 2017/18:476 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:476 Ekonomiska förutsättningarna för Jamtli

av Saila Quicklund (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I en skriftlig fråga till kultur- och demokratiministern undrade jag hur hon avser att agera för att Nationalmuseum ska kunna säkerställa sin del av samarbetet kring Nationalmuseum Norr på Jamtli i Östersund.

Frågan ställdes med anledning av ett brev, undertecknat av företrädare för Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen, där man begärde ett möte med kultur- och demokratiministern med anledning av att man anser att regeringen inte har säkerställt Nationalmuseums möjlighet att leva upp till sin ekonomiska del av det samarbete som avser driften av Nationalmuseum Norr på Jamtli i Östersund.

Regeringen har avsatt 2 miljoner för 2018, vilket är mindre än de 4 ½ miljoner som enligt de regionala och kommunala företrädarna har varit utgångspunkten för samarbetet.

I sitt svar angav kultur- och demokratiministern att de 2 miljoner som har getts följer den utfästelse som gjorts av regeringen i denna fråga. Genom ytterligare anslag för 2018 och 2019 anser man att Nationalmuseum har förutsättningar att säkerställa sin del av samarbetet i Östersund.

Detta har dock inte lugnat de representanter som jag har haft samtal med. Därmed kvarstår deras oro för den framtida driften av Nationalmuseum Norr.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

  1. Hur avser ministern att agera med anledningen av den oro som finns kring driften av Nationalmuseum Norr och hur staten ska leva upp till sin del av åtagandet?
  2. Hur avser ministern att hörsamma önskan om ett möte med representanter för Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun?