Ekonomisk politik för förhärdade

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 maj 2013

Interpellation: Ekonomisk politik för förhärdade

Interpellation 2012/13:338 av Persson, Peter (S)

den 20 mars

Interpellation

2012/13:338 Ekonomisk politik för förhärdade

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Regeringspolitikens kärna är den ekonomiska politiken, det är genom denna och statsbudgeten som människors liv och vardag genom politiken i störst grad påverkas.

Finansministerns ekonomiska politik har varit och är en färdplan mot ett Sverige som många inte känner igen. Det är ett Sverige med ökade klyftor och där människor lämnas efter. Det är en politik för förhärdade hjärtan och förstockade sinnen.

Genom att slå sönder skatteskalan och hårdare beskatta alla i dag icke förvärvsarbetande menar statsrådet att fler söker arbete. Ministerns ekonomiska politik leder in i ett två tredjedels-, tre fjärdedels- eller fyra femtedelssamhälle. Exakt var denna gräns ligger kan givetvis diskuteras. Den del av befolkningen som tillhör den tiondel med lägst inkomster har fått se sin levnadsstandard stagnera eller försämras. Samtidigt har den decil, procent eller promille som har de högsta inkomsterna varit de som haft den bästa ekonomiska utvecklingen.

Ministerns ekonomiska politik har inte löst arbetslöshetsfrågan och det så kallade utanförskapet. Den höga arbetslösheten sätter press på lönerna, en press som ökas av illojal konkurrens och utnyttjande av papperslösa.

Genom att knyta avgifterna till arbetslösheten i branschen har a-kassan undergrävts. Över en halv miljon har lämnat a-kassan, och ersättningarna täcker allt sämre inkomstbortfallen.

Effekterna av statsrådet politik kan avläsas av kommunernas socialtjänst, i Kronofogdemyndighetens statistik och i frivillighetsorganisationernas verksamhetsberättelser. Här möter vi högerpolitikens mest cyniska effekter som också används för att skrämma och disciplinera löntagarna.

”Var rädd om Ditt arbete annars hamnar Du bland dom andra!” hotar ministern. ”Bland bidragstagarna som vi i arbete ska förakta och trampa på.” Agitationen mot ”bidragstagarna” påminner starkt om mobbarens som vill att hela klassen ska delta.

Mina frågor till finansministern är:

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter bedrivs en ekonomisk politik som innebär ökad utslagning och ett ökat bidragsberoende i Sverige?

Genom vilka åtgärder inom den ekonomiska politiken kommer trycket mot socialförvaltningarna, kronofogdekontoren och frivilligorganisationernas hjälpverksamhet att minska?