Ekonomisk brottslighet i byggbranschen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 november 2013

Interpellation: Ekonomisk brottslighet i byggbranschen

Interpellation 2013/14:74 av Lindberg, Teres (S)

den 25 oktober

Interpellation

2013/14:74 Ekonomisk brottslighet i byggbranschen

av Teres Lindberg (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Enligt Skatteverkets uppskattning kostar svartarbete över 60 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. Ungefär 10 av dessa härrör från byggbranschen.

Det handlar om oseriösa företag som sätter konkurrensen ur spel. Ett seriöst företag kan aldrig konkurrera med ett som fifflar och tricksar med skatter och löner.

Mot den bakgrunden beslutade en majoritet av riksdagen i januari i år att regeringen under 2013 ska få till stånd en lagstiftning för personalliggare i byggbranschen samt att månadsvisa redovisningar av anställdas inkomster och skatter ska ske före den 1 januari 2014.

Näringsministern har uttalat sig om att det inte kommer att komma några propositioner till riksdagen på detta tema.

Jag har följande frågor:

Har ministern gjort ställningstagandet att det är i sin ordning att obstruera mot riksdagens uttalade vilja?

Om inte: Hur går det för regeringen, när kommer propositionerna till riksdagen?