Effektiviteten i polisens arbete

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 9 december 2022

Interpellation: Effektiviteten i polisens arbete

Interpellation 2010/11:229 av Lundgren, Elin (S)

den 23 februari

Interpellation

2010/11:229 Effektiviteten i polisens arbete

av Elin Lundgren (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Enligt Dagens Nyheter har regeringens miljardsatsning på polisen sedan 2006 blivit ett fiasko. Färre brott klaras upp och det tar allt längre tid för polisen att rycka ut.

Antalet polisen har blivit fler under tio års tid. Det är bra att regeringen har fortsatt den socialdemokratiska satsningen på fler poliser. Men samtidigt är det viktigt att medborgarna får valuta för de satsningar som görs. Dagens Nyheters redogörelse är nedslående. Polisen tycks under de senaste fyra åren tvärtom blivit ineffektivare. Det är tydligt att det krävs ett tydligare effektivitetstänkande inom polisen. Det krävs även att regeringen tar ansvar för att detta genomförs. Jag vill därför fråga Beatrice Ask:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta med anledning av den påtalade bristande effektiviteten i polisens arbete för att trygga medborgarna?