Effekterna av fri entré-reformen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:479 Effekterna av fri entré-reformen

av Isabella Hökmark (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Myndigheten för Kulturanalys har, i sin rapport om besöksutvecklingen för de centrala museerna 2016, utvärderat konsekvenserna av införandet av fri entré på vissa centrala museer. Kulturanalys konstaterar att ökningen av antalet besökare främst kan hänföras till besökare från Stockholmsområdet och utländska turister, samt att ökningen snarare har utgjorts av redan vana museibesökare än av förstagångsbesökare.

Kultur- och demokratiministern sade i samband med införandet av fri entré-reformen att det är en viktig tröskelsänkare och att vi behöver öppna upp och visa våra gemensamma skatter och nå andra grupper än de som vanligtvis går på museum. Sett till Kulturanalys rapport tycks detta syfte inte ha uppnåtts.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Anser ministern att reformen om fri entré på vissa centrala museer har uppnått avsedd effekt?