Effekter av vårdnadsbidraget

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 december 2009

Interpellation: Effekter av vårdnadsbidraget

Interpellation 2009/10:136 av Palm, Veronica (s)

den 25 november

Interpellation

2009/10:136 Effekter av vårdnadsbidraget

av Veronica Palm (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Förskolan Smultronstället i Rinkeby–Kista stadsdelsnämnd i Stockholm tvingas slå igen. Anledningen är att antalet barn som går i kommunal förskola har minskat med 350 i den aktuella stadsdelen. 8 procent av föräldrarna stannar hemma i stället för att låta sina barn gå till förskolan. Det vårdnadsbidrag som kommunen erbjuder föräldrarna befaras leda till att fler förskolor kommer att behövas läggas ned. Det innebär att ännu färre barn får tillgång till förskolan.

Alla barn ska ha rätt att gå i förskolan. Förskolan hjälper till att utjämna skillnader i uppväxtvillkor. Bland annat de norska erfarenheterna visar att det ofta är just de barn som bäst behöver förskolan som inte får tillgång till den.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga socialministern om han avser att vidta några åtgärder med anledning av att förskolor läggs ned på grund av införandet av vårdnadsbidrag.