Effekter av elnätsområdena

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 november 2011

Interpellation: Effekter av elnätsområdena

den 24 november

Interpellation

2011/12:143 Effekter av elnätsområdena

av Leif Jakobsson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Regeringens beslut om att dela in landet i elnätsområden får mycket större konsekvenser än vad som aviserades. I grunden handlar problemen om att regeringen inte sett till att Svenska kraftnät byggt ut överföringskapaciteten som skulle vara nödvändigt inför beslutet om elnätsområden.

Nu visar sig konsekvenserna för företag och hushåll bli än mycket större än vad som tidigare förutskickats. Uppvärmningen av en villa i södra Sverige blir nu 5 000 kronor dyrare i södra Sverige än i Norrland. Elintensiva företag drabbas mycket hårt och för nyetablering av företag är den nya ordningen ett konkurrenssnedvridande inslag.

Är statsrådet beredd att stoppa indelningen i elnätsområden tills Svenska kraftnät byggt ut överföringskapaciteten?