E-tjänster inom äldreomsorgen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 maj 2014

Interpellation: E-tjänster inom äldreomsorgen

Interpellation 2013/14:430 av Monica Green (S)

Interpellation 2013/14:430 E-tjänster inom äldreomsorgen

av Monica Green (S)

till Statsrådet Maria Larsson (KD)

 

Eftersom antalet äldre ökar måste få anställda inom äldreomsorgen ta hand om allt fler äldre.

Det finns ett allt större vårdbehov, tillsammans med ökande svårigheter att rekrytera vårdpersonal och en alltmer pressad ekonomi.

Med hjälp av nya digitala lösningar, e-tjänster, kan Sveriges kommuner reducera kostnaderna inom hemtjänsten med upp till 53 miljarder kronor fram till år 2020, enligt en forskningsrapport som presenterades av Svenska Stadsnätsföreningen. Anställda kan få avlastning och hinna få mer tid till de äldre om digitala hjälpmedel används på rätt sätt. För att slå vakt om välfärden och förbättra kvaliteten kan utvecklade och förnyade arbetsmetoder med digital teknik vara lösningen.

Det behövs en ökad förståelse för de digitala möjligheterna. Det kan vara allt från direktkontakt med sköterska via webbkamera, nattillsyn, robotdusch, blodtrycksmätare, att slippa fylla i svåra blanketter och att få avlastning av administration med hjälp av dator eller smart telefon med mera.

Det finns stora samhällsekonomiska fördelar med att införa e-tjänster såväl inom hemtjänsten som på äldreboenden.

Kommunerna skulle kunna hindra de skenande kostnaderna och göra besparingar på tunga, slitande, stressiga jobb genom att använda digitala tjänster, inte bara inom äldreomsorgen utan också inom andra välfärdsområden.

Avser äldreministern att ta ett samlat grepp och initiera utvecklings- och standardiseringsprojekt för e-tjänster inom äldreomsorgen?