Dolda olyckor på praktikplatser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Dolda olyckor på praktikplatser

Interpellation 2010/11:146 av Brink, Josefin (V)

den 17 januari

Interpellation

2010/11:146 Dolda olyckor på praktikplatser

av Josefin Brink (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Varje år skadas hundratals praktikanter på arbetsplatser som de anvisats till av Arbetsförmedlingen. En genomgång som gjorts av tidskriften Dagens Arbete visar att 1 882 olyckor drabbade deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder mellan 2005 och 2009. Många av dem skadas så allvarligt att det ger bestående men. I tidskriften berättas även om en 47-årig man som dödades då han som praktikant sattes på uppgiften att röja stormfällda träd.

Trots att det handlar om människor som skadas på arbetsplatser räknas olyckorna inte in i den officiella arbetsskadestatistiken. Där räknas bara arbetsskador som drabbar anställda in. Det finns därmed ett stort mörkertal i statistiken över hur många personer som faktiskt skadas på svenska arbetsplatser.

Eftersom arbetssökande är skyldiga att delta i program som Arbetsförmedlingen anvisar är det oerhört viktigt att det görs noggranna kontroller av säkerheten vid arbetsplatser hos arbetsgivare som tar emot praktikanter. Det stora antalet olyckor som drabbat praktikanter, inte minst i skogsbranschen, tyder på att den kontrollen inte är tillräcklig i dag.

Bristerna i statistiken gör det dessutom svårt att systematiskt förebygga, åtgärda och beivra brister vid arbetsplatser som tar emot praktikanter.

Jag vill därför fråga:

Avser arbetsmarknadsministern att ändra regelverket för statistiken över arbetsplatsolyckor så att även skador som drabbar deltagare i arbetsmarknadspolitiska program tydligt redovisas?

Tänker arbetsmarknadsministern skärpa kraven på förhandskontroller och uppföljning av säkerheten hos de arbetsgivare som tar emot praktikanter från Arbetsförmedlingen?