Dioxin i fisk

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 oktober 2012

Interpellation: Dioxin i fisk

Interpellation 2012/13:26 av Ernkrans, Matilda (S)

den 15 oktober

Interpellation

2012/13:26 Dioxin i fisk

av Matilda Ernkrans (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Sverige fick från och med 2012 ett permanent undantag i EU från att sälja fisk med för höga halter av dioxin. Undantaget gäller endast svenska konsumenter.

Den stora källan till dioxin är gamla utsläpp från pappersindustrins klorblekning. Men i dag kommer den största tillförseln från luften, och halterna i fisk minskar inte. Dioxin är ett mycket farligt gift, och undantaget kräver att vi informerar vår befolkning. Livsmedelsverkets rekommendationer är att kvinnor i fertil ålder samt barn inte ska äta fet fisk från Östersjön mer än två tre gånger per år, och övriga bör inte äta sådan fisk oftare än en gång per vecka.

Enligt Sveriges Radios granskning undanhöll regeringens förhandlare en kritisk rapport från Livsmedelsverket som menade att det inte är möjligt att öka medvetenheten om kostrekommendationerna.

Regeringen fokuserade sin argumentation på att undantaget behövdes för att kunna säkerställa att den svenska traditionen med surströmming ska kunna upprätthållas.

En undersökning som publicerats av Naturvårdsverket visar att i början av 2000-talet fick mer än 10 procent av befolkningen dagligen i sig så mycket dioxiner att det överskred det tolerabla dagliga intaget. För riskgrupperna barn och kvinnor i fertil ålder kan så många som 7 procent få i sig för mycket, enligt Livsmedelsverket. Konsumtionen av surströmming är ganska liten i Sverige och torde knappast förklara ovanstående.

Mina frågor till ministern är:

Är det verkligen korrekt att surströmmingsproduktionen hotades om Sverige inte hade fått behålla sitt undantag, det vill säga att det inte fanns några andra alternativ än att upphöra med produktionen? Och hur avser landsbygdsministern och regeringen att arbeta för att minska de för höga intagen av dioxin bland befolkningen nu när Livsmedelsverket inte lyckats med sin information?