Digitalt ansökningsförfarande för licenser för jaktvapen och vapen för prickskytteändamål

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellation 2015/16:177 Digitalt ansökningsförfarande för licenser för jaktvapen och vapen för prickskytteändamål

av Krister Hammarbergh (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Riksdagen beslöt den 27 maj 2015 att tillkännage för regeringen att se till att det införs ett digitalt vapenhandlarregister i Sverige som är integrerat med polisens vapenregister. Beslutet fattades på förslag av ett enigt justitieutskott efter en motion från Alliansen.

Bakgrunden är ett regeringsuppdrag (dnr RKP 060-7828/12, dnr STY 2013-3) där Rikspolisstyrelsen och Tullverket konstaterar att flertalet svenska vapenhandlare i dag registrerar vapen i en inbunden bok som tillhandahålls av polisen. Enligt myndigheterna begränsar denna otidsenliga bokföring möjligheten till kontroll och spårning av vapen, varför det bör utvecklas ett gemensamt digitalt vapenhandlarregister som kan integreras med polisens nya register. I samband med att detta system införs bör det även skapas en möjlighet till ett digitalt ansökningsförfarande för den som söker licens.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet hur långt beredningsarbetet gällande införandet av ett digitalt ansökningsförfarande gällande licenser för vapen för jakt- och prickskytteändamål har kommit och när ett förslag om införandet av ett sådant kan förväntas till riksdagen.