Digitalkompetens i skolor i små kommuner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 mars 2013

Interpellation: Digitalkompetens i skolor i små kommuner

Interpellation 2012/13:310 av Bergstedt, Hannah (S)

den 4 mars

Interpellation

2012/13:310 Digitalkompetens i skolor i små kommuner

av Hannah Bergstedt (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Den digitala kompetensen är en av nyckelkompetenserna för ett livslångt lärande, enligt EU-kommissionen. Enligt läroplanen ska grundskoleeleverna lära sig att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men även om skolorna satsar på it så används de nya verktygen sällan i undervisningen, enligt en granskning av Skolinspektionen.

Många små kommuner, exempelvis Arvidsjaur och Arjeplog, upplever det som svårt att på grund av sin stora geografiska spridning och lilla befolkning klara läroplanens ambitioner, inte minst när det gäller it eller IKT. Även om Arvidsjaur under flera år har utmärkt sig som en bra skolkommun.

Det är oroande att Sverige halkat efter jämfört med andra länder när det gäller utvecklandet av lärandet med stöd av digital teknik. Skolverkets uppföljning som presenterades våren 2009 och Skolinspektionens granskning 2012 visar därför att det återstår en hel del att göra. I dag arbetar Skolverket med ett visst stöd till kommunerna för arbetet i skolorna med it eller IKT och den digitala kompetensen. Men Skolinspektionens granskning visar att det inte är tillräckligt generellt sett och för de små kommunerna definitivt otillräckligt. Dessutom uppmärksammas inte de små kommunernas, till exempel Arjeplog och Arvidsjaurs, förutsättningar tillräckligt mycket.

Därför är mina frågor till utbildningsministern:

Vilka åtgärder har utbildningsministern och regeringen vidtagit utifrån Skolinspektionens granskning för att garantera att eleverna i hela landet får en likvärdig digitalkompetens?

Har utbildningsministern och regeringen tagit något särskilt initiativ i frågan som tar fasta på den särskilda utsatthet som små glesbygdskommuner har?