Digital strategi för svensk skola

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 mars 2017

Interpellation: Digital strategi för svensk skola

Interpellation 2016/17:328 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:328 Digital strategi för svensk skola

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Den globala utvecklingen, där man arbetar över gränserna med hjälp av digitala hjälpmedel, ställer högre och högre krav på digital kompetens hos anställda. Detta kräver i sin tur en skola som går i takt med tiden. Tyvärr ser det inte ut så i dag. Inte ens på dagens lärarutbildning utbildas blivande lärare i det som är det digitala landskapet. Detta kommer att få förödande konsekvenser i det långa loppet.

Statens skolverk lämnade redan våren 2016, på uppdrag av regeringen, förslag till nationella it-strategier för skolväsendet. Men regeringen tycks stå handlingsförlamad och inget har hänt, samtidigt som Sveriges skolor väntar.

Svensk skola är i stort behov av en digital strategi, vilket inte nuvarande regering tycks inse. Varje dag som en digital strategi inte införs är en förlorad dag för våra svenska elever och i förlängningen även för våra svenska företag, som inte får tag på rätt kompetens till sina företag.

Därför frågar jag utbildningsminister Gustaf Fridolin:

 

Avser ministern att lägga fram en proposition med ett förslag på digital strategi för svensk skola, och i så fall när?