Digital radio

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 december 2011

Interpellation: Digital radio

Interpellation 2011/12:134 av Högman, Berit (S)

den 22 november

Interpellation

2011/12:134 Digital radio

av Berit Högman (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Regeringen har uttryckt att det är önskvärt med en utveckling av marksänd digital radio. Det skulle innebära att många fler radiokanaler kan nå svenska folket.

Regeringen har också tidigare uttryckt att det förutsätter en samverkan mellan Sveriges Radio och den kommersiella radion, en uppfattning som delas av Radiobranschen, RAB, i sin helhet.

För att digital radio ska bli en framgång, inte minst ur ett medborgarperspektiv, krävs en tydlig strategi för detta från regeringens sida.

Det som nu händer är att Myndigheten för radio och tv avser att utlysa tillstånd för digital kommersiell radio redan i december i år, medan digitalisering för Sveriges Radios del ligger i Public service-utredningen som ska vara färdig först nästa år.

Därför frågar jag kultur- och idrottsministern:

Finns det över huvud taget någon strategi bakom ministerns och regeringens agerande beträffande införande av digital radio?

Om så är fallet, hur ser den strategin ut?