Digital mobbning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 maj 2008

Interpellation: Digital mobbning

den 14 april

Interpellation

2007/08:593 Digital mobbning

av Monica Green (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Trots att vi vuxna försöker vara aktiva och engagerade i såväl våra egna som andras ungdomar händer det ofta att vi hamnar på efterkälken. Ungdomar i dag har en stark ungdomskultur. Influenserna från andra än vuxna är också starka och tar över mycket av ungdomarnas vardag. Det gäller såväl positivt som negativt. Till det positiva hör ungdomskulturen med musik och annan skapande verksamhet som är viktig för det uppväxande släktet, ungdomars engagemang i olika samhällsfrågor, exempelvis miljön och den globala utvecklingen.

När det gäller det digitala sättet att samtala med varandra, genom e-post, sms, mms och andra tekniker, är det oftast positivt. Det är ett snabbt och effektivt sätt att nå människor, som även vi vuxna använder oss av. Men det finns förstås negativa yttringar när det gäller digital utveckling. En sådan är mobbning genom exempelvis sms, mms och mejl.

Det finns också många Internetbaserade tekniker med gästböcker, olika kompisprogram som är populära och utvecklande för ungdomarna. Men även där kan man drabbas av mobbning.

Till sin form skiljer sig inte mobbningen via nätet från annan mobbning men det stora problemet är att man inte vet vem det är som är mobbaren. Man står inte öga mot öga med någon och man ser inte alla gånger ett telefonnummer eller en e-postadress som man kan härleda till någon person. Detta skapar naturligtvis en stor rädsla och frustration hos den som blir utsatt för mobbning via Internet.

Såväl den tidigare socialdemokratiska regeringen som den nuvarande borgerliga har satsat för att minska mobbningen i skolan, vilket är viktigt och hela tiden högst angeläget. Men mobbning via nätet är till sin form något mer än det vi kan rå på genom olika aktiviteter och program inom skolans ram.

Digital mobbning kan vara mycket kränkande, hotfull och också kriminell. Med tanke på att det är svårt att härleda varifrån mejl, sms och annat kommer blir ett hot så oerhört skrämmande. Den unga människa som blir mobbad på Internet känner förstås en stor otrygghet och det kan också vara svårt att tala med föräldrar eller andra vuxna om vad som händer. För den unga är det inte så enkelt som att sluta att använda nätet i sina kontakter.

Det finns på många orter och i många skolor bra program mot mobbning, men denna form omfattas oftast inte av dessa program.

Med hänvisning till att digital mobbning utvecklas så snabbt och är så svår att upptäcka, samtidigt som den som drabbas av mobbning via nätet är ganska hjälplös, vill jag fråga ministern vad regeringen anser om nätmobbning.

Min direkta fråga till ministern är om ministern är beredd att satsa på forskning om nätmobbning och på att ställa ekonomiska medel till förfogande för att stoppa mobbningen innan den blir kriminell och därmed åtalbar.