Digital likvärdighet i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:83 Digital likvärdighet i skolan

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Digitala verktyg innebär nya pedagogiska möjligheter för skolan. År 2017 beslutade regeringen om en digital strategi för skolan. SKL och Skolverket fick i uppgift att ta fram en handlingsplan baserat på strategin, och den levererades till regeringen den 18 mars i år.

Skolinspektionen har i en granskning konstaterat att likvärdigheten när det gäller användning av digitala verktyg i skolan brister. Granskningen visar:

  • att mer än hälften av skolorna använder digitala verktyg i liten utsträckning kopplat till det specifika ämnesinnehållet
  • att det är mer vanligt att digitala resurser används för planering och överblick av elevers uppgifter än i undervisningen
  • att det finns betydande skillnader i hur digitala verktyg används både inom och mellan skolor
  • att tre fjärdedelar av de granskade skolorna inte följer de krav som finns på användning av digitala verktyg i ämnena matematik och teknik.

I Skoldigiplan finns 18 initiativ som behövs för att strategin ska bli verklighet. För 13 av dessa ligger ansvaret att besluta om eller initiera på Utbildningsdepartementet.

Det är tydligt att den digitala likvärdigheten brister i svensk skola. Det finns skolor som kommit långt men också skolor som knappt påbörjat arbetet med att integrera it i verksamheten. Huvudmännen behöver ta sitt ansvar, men för att de ska kunna göra det behöver regeringen ta sitt ansvar för att säkerställa att förutsättningarna finns på plats.

 Jag vill därför fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

När avser ministern att börja ta sitt ansvar när det gäller de initiativ i Skoldigiplan som ligger på Utbildningsdepartementets bord?