Digital kompetens

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 juni 2012

Interpellation: Digital kompetens

Interpellation 2011/12:330 av Green, Monica (S)

den 18 april

Interpellation

2011/12:330 Digital kompetens

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Sverige har legat i framkanten som it-nation ända sedan den socialdemokratiska regeringen satsade på hem-pc-reformen, kommunala bredbandspengar och Itis, det vill säga It i skolan.

Allt fler ser fördelarna med att kunna sköta bankärenden, söka jobb, göra läxor, ha kontakt med sin vårdcentral, deklarera och handla via nätet. Men fortfarande står mer än 1,3 miljoner svenskar utanför. Den digitala klyftan innebär utanförskap och krångel. Alltför många saknar helt enkelt den digitala kompetens som behövs för att klara sig i framtiden. Det har gått så långt att företag inte anställer en person som inte har e-post. Det behövs helt enkelt särskilda satsningar för att alla ska vara med i det digitala samhället, något som kampanjen för digital delaktighet, Digidel, jobbar med.

Digidel pekar på ansvaret hos politiken, hos näringsliv och organisationer respektive hos individen när det handlar om att ha ”rätt” digital kompetens.

Det behövs ett ökat fokus på arbetet med digital delaktighet för jobbens, integrationens och den sociala inkluderingens skull. Det behövs trygghet för framtida svensk konkurrenskraft och välfärd. Att finansieringen bygger på frivilliga bidrag kan tyckas vara anmärkningsvärt. Avvägningen mellan individens, statens och marknadens intressen avseende integritet för individen är en politisk fråga.

Den globala konkurrensen är stenhård och den digitala agendan är tydlig: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men då måste vi planera för hur morgondagens välfärd och samhälle ska kunna användas av och göras tillgängligt för alla.

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa den digitala kompetensen?

Vad avser statsrådet att göra för att utröna vad som ska ingå i den digitala kompetensen?