Det svenska produktionsjordbruket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 mars 2014

Interpellation: Det svenska produktionsjordbruket

Interpellation 2013/14:339 av Niemi, Pyry (S)

den 7 mars

Interpellation

2013/14:339 Det svenska produktionsjordbruket

av Pyry Niemi (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I tidningen Land Lantbruk konstaterar finansminister Anders Borg att det svenska produktionsjordbruket är dödsdömt på sikt:

”Jag tror inte att svenskt jordbruk överlever som industri. Vi måste höja förädlingen och satsa mer på lokalt och närproducerat.”

Landsbygdsministern har vid ett flertal tillfällen och i olika sammanhang lovordat det som kallas för regeringens landsbygds- och matstrategi, Sverige det nya matlandet. I den går det bland annat att utläsa nedanstående:

Visionen om Sverige som det nya matlandet

Regeringen har en vision om att Sverige ska bli det nya matlandet i Europa. Det är en vision som handlar om god mat, upplevelser i världsklass och en levande landsbygd. Men den handlar också om sysselsättning och nya företag. Minst tio tusen nya jobb, en fördubbling av livsmedelsexporten och fler turistnätter på landsbygden är några av de mål som vi ska uppnå.

Primärproduktion

Sverige det nya matlandet börjar hos råvaruproducenterna. Utan råvaror är vi inget matland. Vi behöver ett starkt och konkurrenskraftigt jordbruk som producerar livsmedel av god kvalitet. Produktionen av livsmedel ska öka, liksom lönsamheten.

Förädlad mat

Livsmedelsföretagen är både den stora livsmedelsindustrin och de små mathantverkarna och alla är viktiga för matlandet Sverige. I regeringens handlingsplan finns mål om att antalet livsmedelsföretag ska öka med 20 procent fram till 2020 samt att livsmedelsexporten ska fördubblas från ca 50 miljarder till 100 miljarder kronor.

Många, även jag, fick en smärre chock när finansministern dödförklarade den svenska primärproduktionen. Jag utgår ifrån att finansministern har förankrat detta uttalande i regeringen och även hos landsbygdsministern, som enligt finansministern borde kallas ”statsminister för landsbygden” enligt tidningen Land.

I visionen om matlandet står följande: Sverige det nya matlandet börjar hos råvaruproducenterna. Utan råvaror är vi inget matland. Vi behöver ett starkt och konkurrenskraftigt jordbruk som producerar livsmedel av god kvalitet. Produktionen av livsmedel ska öka, liksom lönsamheten.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor till landsbygdsministern:

När förväntar sig landsbygdsministern och regeringen att det svenska produktionsjordbruket upphör som industri?

När kommer den svenska matförädlingsindustrin, baserad i huvudsak på importerade produkter (eftersom produktionsjordbruken inte förväntas överleva) och lokalt/närproducerade produkter, att exportera till ett värde av 100 miljarder kronor?