Det svenska modeundret och utbildningspolitiken

Interpellationsdebatt 16 juni 2014

Interpellation 2013/14:503 Det svenska modeundret och utbildningspolitiken

av Tina Ehn (MP)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Det svenska modeundret är av betydelse för Sveriges roll på den internationella arenan. Sverige har rönt framgångar när det gäller bland annat funktionsplagg och jeans; vi har också traditioner med både tekoindustri och nya trender som utvecklas, ibland där det gamla inte längre är lika intressant. Inte minst i Borås med omnejd finns vad man brukar kalla textilkluster. Där finns Textilhögskolan, men även på Göteborgs universitet och på fler skolor finns utbildningar inom det textila området.

Den 22 april i år kunde man ta del av ett inslag i Sveriges Radios Kulturnytt, i vilket tung kritik framkom mot hur Sveriges utbildningspolitik förhåller sig till estetiska ämnen och konstnärliga utbildningar. Kritiken framfördes av rektorer för sju eftergymnasiala högskoleförberedande konst- och designutbildningar i Västra Götalandsregionen. Kritiken handlade om effekterna av den förändring som genomfördes för tre år sedan, då alliansregeringen genomförde en gymnasiereform där de estetiska programmen renodlades, och samtidigt blev det inte längre obligatoriskt för eleverna att under gymnasieåren läsa ett estetiskt ämne. Rektorerna menade att elevernas förkunskaper var sämre än tidigare, och att det i förlängningen kan påverka den modeindustri som har satt Sverige på kartan.

Det råder en allmän oro över Alliansens utbildningspolitik, och från många olika håll, speciellt från de konstnärliga och kreativa områdena inom utbildningssystemet, riktas kritik mot regeringens sätt att hantera de estetiska ämnena. Då estetiska ämnen och konstnärliga utbildningar ses som mindre viktiga finns en stor risk att så även blir fallet. Det blir en självuppfyllande profetia. Den farhågan framfördes också av rektorerna för de utbildningar som tidigare nämndes.

Alliansregeringen och utbildningsministern har ett ansvar för att det finns förutsättningar för studenter att satsa på, och klara av, utbildningar även inom kreativa och skapande områden, områden som kanske i framtiden kommer att vara viktigare än vad vi i dag uppfattar dem som. Det är till exempel viktigt vilken betydelse man ger grundskolans ämnen bild och slöjd. De ämnen som ger meritpoäng är en politisk signal om vilka ämnen som anses viktiga, och dit hör tyvärr inte skolans estetiska ämnen.

Med anledning av vad som framkommer i den här interpellationen vill jag fråga utbildningsministern:

På vilket sätt tänker utbildningsministern agera för att garantera att skolan ska ge god praktisk färdighet till de konstnärliga utbildningarna också i framtiden?

Avser utbildningsministern att föreslå förändringar för att säkerställa tillräckliga förutsättningar för kreativa ämnen i utbildningssystemet, inte minst inom mode och design?