Det svenska jordbrukets konkurrenskraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 januari 2022

Interpellation: Det svenska jordbrukets konkurrenskraft

Interpellation 2021/22:224 av John Widegren (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:224 Det svenska jordbrukets konkurrenskraft

av John Widegren (M)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Det svenska jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet hämmas redan sedan tidigare av höga skatter och omfattande administration. Under det senaste året har drivmedelskostnaderna ökat, vilket har bidragit till att ytterligare försämra konkurrenskraften.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft?