Det statliga stödet till trossamfund

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 augusti 2022

Interpellation: Det statliga stödet till trossamfund

Interpellation 2010/11:359 av Leander, Helena (MP)

den 11 maj

Interpellation

2010/11:359 Det statliga stödet till trossamfund

av Helena Leander (MP)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund får statsbidrag lämnas endast till trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på (3 §). Frälsningsarmén är ett trossamfund som de senaste tio åren fått 13 miljoner i statsbidrag. Men upprätthåller man och stärker de grundläggande värderingar som samhället vilar på?

Enligt Frälsningsarmén är öppen homosexualitet en synd, och homosexuella får därför inte bli frälsningssoldater såvida de inte ger upp allt vad sex och förhållanden heter. Kalla faktas reporter hamnar i en kår som ägnar sig åt förbön för att ”befria” homosexuella från sin läggning. I en handbok för den omfattande barnverksamheten framhålls vikten av att skapa förståelse för Bibelns auktoritet. Barn under tio menar man är tillräckligt okritiska, men för tonåringar räcker det inte att hänvisa till Bibeln, utan där måste man enligt handboken förklara varför homosexualitet är fel. Dessutom har Frälsningsarmén i sin roll som remissinstans och opinionsbildare genom åren konsekvent motarbetat rättigheter för homosexuella.

I lagen om stöd till trossamfund definieras inte ”de grundläggande värderingar som samhället vilar på”, men om inte alla människors lika värde är en sådan grundläggande värdering vet jag inte vad som blir kvar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att endast de trossamfund ska få stöd som lever upp till lagens krav på att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på?