Det ökande antalet ungdomsrån i Malmö

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 12 april

Interpellation 2005/06:348 av Tobias Billström (m) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Det ökande antalet ungdomsrån i Malmö

Under 2005 ökade antalet personrån begångna i Malmö polisområde från 649 under 2004 till 905 under 2005. De flesta brotten begås av ungdomar mot andra ungdomar och begås på öppen plats i staden. Siffrorna baseras på antalet anmälda brott, vilket innebär att mörkertalet kan vara mycket större. Enligt undersökningar från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har de ungdomar som utför rånen i de flesta fall invandrarbakgrund.

Detta styrks också av en undersökning från Lunds Universitet som nyligen publicerats i ett flertal media och där en bild framträder av ungdomar som rånar främst för att det är kul och för att de känner makt. En av ungdomarna uttrycker det rakt på sak: Makt för mig är att svenskarna skall se på mig och lägga sig ner på marken och pussa mina fötter. I detta uttryck ligger en attityd som måste bekämpas för att förhindra en ökad främlingsfientlighet.

Malmöpolisen har sedan i höstas inrättat en särskild rånkommission för att försöka stoppa utvecklingen vad gäller personrånen. Denna innebär också en utökad samverkan med socialtjänsten i de berörda stadsdelarna. Samtidigt är det redan i dag så att Malmöpolisen klarar upp endast en femtedel av personrånen.

Jag vill därför fråga justitieminister Thomas Bodström:

1) Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att antalet rån i Malmö som klaras upp skall ökas?

2) Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att se till att personrån riktade från invandrarungdomar mot svenska ungdomar minskar?

3) Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att säkerställa att de ungdomar som anmäler brott upplever att deras anmälan tas på allvar?

4) Hur tänker regeringen agera för att det interdepartementala samarbetet för integration och brottsbekämpning stärks?

 

 


Tobias Billström (m)


                 Överlämnas enligt uppdrag


                 Ulf Christoffersson