Det femte jobbskatteavdraget

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 mars 2013

Interpellation: Det femte jobbskatteavdraget

Interpellation 2012/13:289 av Wiechel, Markus (SD)

den 21 februari

Interpellation

2012/13:289 Det femte jobbskatteavdraget

av Markus Wiechel (SD)

till finansminister Anders Borg (M)

I januari 2011 meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt att det femte jobbskatteavdraget skulle införas för att i augusti ändras till att det än en gång skjuts upp. Jobbskatteavdragen anses trots allt av statsministern vara den åtgärd som skapar flest jobb.

På Moderata samlingspartiets hemsida kan man läsa: ”Jobbskatteavdraget är ett av de främsta verktygen för att skapa jobb och bryta utanförskapet. Genom att göra det mer lönsamt att arbeta sänker jobbskatteavdraget trösklarna för att gå från bidrag till arbete. Sedan 2006 har jobbskatteavdraget införts i fyra omgångar. Ett femte kan komma att införas om ekonomin tillåter.” Besked om när avdraget kan bli verklighet lyser dock med sin frånvaro.

Tidigare har det varit svårt för regeringen att genomföra ett femte jobbskatteavdrag då majoritet för detta har saknats i riksdagen. Efter att resultaten visat positiva effekter av åtgärden har Sverigedemokraterna valt att ge sitt stöd till ett femte avdrag om regeringen går med på några smärre förändringar. Förslaget beräknas ge 10 000 nya jobb och kostar 12 miljarder årligen. För att rikta förslaget mot låg- och medelinkomsttagare vill Sverigedemokraterna inte lägga något förslag om att höja brytpunkten för statlig skatt.

Svensk ekonomi behöver numer stimulanser för sysselsättning, och den reform som anses ge störst effekt är just ytterligare jobbskatteavdrag. Av den anledningen kan Sverigedemokraterna tillsammans med regeringen genomföra ytterligare ett jobbskatteavdrag för att minska arbetslösheten men bollen ligger som bekant hos regeringen.

Då detta kan klassas som en av moderaternas största valfrågor och med bakgrund av ovanstående undrar jag:

1. Kan finansministern tänka sig att verka för ett femte jobbskatteavdrag med hjälp av Sverigedemokraterna?

2. Om regeringen avser att införa ännu ett avdrag, när planerar finansministern att detta ska förverkligas?