Den svenska exporten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 november 2012

Interpellation: Den svenska exporten

Interpellation 2012/13:129 av Vestlund, Börje (S)

den 15 november

Interpellation

2012/13:129 Den svenska exporten

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Sverige har ju, som regeringen och för övrigt alla andra partier hävdat, klarat sig relativt bra i den ekonomiska kris som stora delar av Europa just nu genomgår, men nu anas allt fler orosmoln för hur utvecklingen kommer att gestalta sig. En av de indikatorer som är mycket tydlig är att varuexporten minskade med drygt 13 procent för september månad; för EU var minskningen 7 procent och för hela världen var det 7 procent. Sverige hade för september månad en betydlig större nedgång i varuexporten än vad övriga EU och hela världen hade. Detta ska självklart tas med en nypa salt då det avser en månad, men signalen är tydlig, Sverige kan vara på väg mot en betydligt sämre ekonomisk utveckling än vad vi vant oss vid de senaste åren.

Statsrådet har uttalat att hon vill öka exporten till det dubbla fram till 2015. Regeringskansliet har tagit fram programmet 40 åtgärder för ökad export. Det är ett utmärkt program, det enda som möjligen är ett problem är att många åtgärder är på sikt och kanske inte kommer att genomföras förrän om flera år. Nu när vi står inför en förmodad nedgång i ekonomin vill jag fråga statsrådet:

Vilka ytterligare åtgärder är statsrådet beredd att föreslå för att öka exporten eller möjligen minska en nedgång vi nu kan befara?