Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 januari 2018

Interpellation: Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna

Interpellation 2017/18:201 av Rasmus Ling (MP)

Interpellation 2017/18:201 Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna

av Rasmus Ling (MP)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Brexit har fått flera konsekvenser. En av dem är att de myndigheter som legat i Storbritannien ska lokaliseras till andra länder i EU. Det har handlat om Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Sverige var ett av 19 länder som ansökte om att bli värdland för EMA och lämnade in en ansökan om lokalisering i Solna. Lokaliseringen blev i stället Amsterdam.

Också Danmark lämnade in en ansökan om att få EMA till Köpenhamn. Placeringen var tänkt i Örestad, som ligger ungefär 15 minuter ifrån Hyllie station i Malmö, alltså motsvarande vad avståndet är mellan Stockholms central och Solna.

Nu vann varken Solna eller Köpenhamn kampen i EU om att bli värd för den eftertraktade myndigheten. Solna slogs ut tämligen snabbt, medan Köpenhamn klarade sig kvar längre men åkte ut när Milano och Amsterdam återstod.

På spel stod 900 högkvalificerade internationella jobb, med långtgående positiva konsekvenser som följd. Givetvis hade det varit bra för Sverige om EMA hade etablerat sig här. Det hade emellertid varit oerhört värdefullt för i synnerhet Sydsverige om EMA hade gått till Köpenhamn. Därför ställde sig också Region Skåne i politisk enhällighet bakom den danska ansökan och inte den svenska.

Att regeringen förordade en etablering i Sverige må vara naturligt. Samtidigt måste det ses som ett svaghetstecken att nordiska grannar motarbetar varandra i stället för att samarbeta. Regeringen borde se värdet för södra Sverige av att en stor EU-myndighet skulle etablera sig 15 minuter bort. Dessutom hade Köpenhamn en nog så bra ansökan.

Regeringen har inte velat uttala sig om hur man har röstat, och detta kommer enligt uppgift aldrig att bli offentligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

• Hur avser ministern och regeringen att verka för att de nordiska länderna på ett bättre sätt ska kunna samarbeta framöver i strategiskt viktiga frågor som avser lokalisering av myndigheter?

• Avser ministern och regeringen att utvärdera ansökningsprocessen med EMA, inklusive frågan huruvida en samordning med Danmark hade lett till ett bättre resultat?