Den oroande utvecklingen i Life Science-branschen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 juni 2014

Interpellation: Den oroande utvecklingen i Life Science-branschen

Interpellation 2013/14:406 av Nylund Watz, Ingela (S)

den 3 april

Interpellation

2013/14:406 Den oroande utvecklingen i Life Science-branschen

av Ingela Nylund Watz (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Den 4 februari i år debatterade jag och näringsministern frågan om och när regeringen anser det lämpligt att starta arbetet med en nationell strategi för Life Science. En bakgrund till min interpellation var bland annat att Sverige, enligt Vetenskapsrådet, vid internationella jämförelser halkat efter när det handlar om forskningskvaliteten inom biomedicin och att svårigheterna att utföra kliniska prövningar har ökat dramatiskt i Sverige under senare år. Dessutom har företrädare för branschen under flera år tydligt signalerat ett behov av en sådan samlad strategi.

Näringsministern anförde i debatten att regeringens metodik i arbetet med att stärka Life Science är att arbeta brett och inom ramen för regeringens innovationsstrategi.

I början av mars, det vill säga en månad efter den ovan nämnda debatten, presenterade Vinnova en rapport med namnet Global trends with local effects. Denna rapport ger vid handen att branschen växer inom vissa områden, men går tillbaka inom de flesta. Dessutom har antalet små bolag minskat, företagens FoU-organisationer krymper, det utländska ägandet ökat och det har blivit allt svårare för nya projekt i tidiga faser att hitta finansiering. Antalet sysselsatta inom branschen har minskat väsentligt mellan 2009 och 2012.

Mot bakgrund av de resultat som presenteras i Vinnovas nya rapport vill jag fråga näringsministern:

Står ministern och regeringen fast vid sin uppfattning att det inte behövs någon nationell strategi för Life Science i Sverige?