den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 maj 2003

Interpellation: den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet

Interpellation 2002/03:379 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 12 maj

Interpellation 2002/03:379

av Mikael Oscarsson (kd) till finansminister Bosse Ringholm om den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet

Den ideella sektorn är något mycket värdefullt som bör stödjas. Många ideella organisationer gör fantastiska insatser: Stadsmissionen, Hoppets Stjärna, Erikshjälpen, Rädda Barnen, BRIS, Röda korset, scouterna, idrottsrörelsen och de olika kyrkorna för att nämna några. Det är dock inte lätt att bedriva ideell verksamhet i Sverige. Många organisationer dras med en dålig ekonomi, samtidigt som de ser de växande behoven av hjälpinsatser.

Även regeringen tycks i tal uppskatta de ideella organisationernas verksamhet. Men har än så länge varit kallsinnig till att förbättra villkoren för denna sektor.

Sverige är i dag det enda landet i EU som inte har någon form av avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer skulle definitivt förbättra den ideella sektorns möjligheter att öka i omfattning. En bra början skulle vara att göra det möjligt för medborgare att göra avdrag för gåvor till välgörande ändamål till organisationer som har så kallade 90-konton.

Att införa avdragsgilla gåvor har regeringen tidigare avfärdat. Nu ska tydligen dessutom tumskruven dras åt ytterligare för den ideella sektorn. En statlig utredning Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv (SOU 2002:74), gjord på uppdrag av regeringen, presenterar ett förslag som bland annat går ut på att belägga såväl second hand-verksamhet som kyrkkaffe med moms.

I Sverige finns i dag ett stort antal ideella organisationer som till förmån för humanitära, sociala, miljöfrämjande eller andra insatser bedriver second hand-verksamhet. Hit skänks varje år stora mängder kläder, skor, möbler, böcker, för att bara nämna något. Överskottet av försäljningen kanaliseras sedan till allt från lokala insatser för utslagna, missbrukare eller uteliggare till miljöarbete och internationellt bistånds- och utvecklingsarbete. För stora delar av svenska folket har möjligheten att vara med och skänka kläder och diverse begagnade föremål blivit ett sätt att aktivt delta i ett positivt arbete. En möjlighet att i praktisk handling visa sitt engagemang och sin empati.

Den statliga utredningens uppdrag var att skapa bättre harmoni mellan svensk skattelagstiftning och EU:s momsregler. Det finns dock inget tvingande direktiv från EU som ålägger Sverige att införa moms på ideella organisationers försäljning av skänkta varor. I de olika EU-länderna tillämpas i dag också helt olika regler på detta område. I flera medlemsländer är ideella organisationer befriade från moms på second hand-försäljning. EU:s direktiv är därför inte något skäl till att införa moms på ideell second hand-försäljning i Sverige heller.

Till skillnad från den kommersiella handeln som kan dra av momsen på inköpta varor, har skänkta varor inget värde att beräkna avdragsrätt på. Momsuttaget på ideell second hand-försäljning torde vara en ytterst försumbar skatteintäkt i ett nationellt perspektiv men samtidigt katastrofal för såväl berörda aktörer som de många människor, för vilka dessa ideella organisationer i dag utgör enda hoppet om ett drägligt liv.

Second hand-verksamhet är också ett redskap i arbetet för ett ekologiskt hållbart samhälle och att nuvarande momsbefrielse skapar resurser som verkar för en bättre miljö.

Den ideella second hand-verksamheten drivs för att förmedla sociala hjälpinsatser. Givaren skänker varorna i avsikt att dessa ska förvandlas till hjälp, katastrofinsatser, utvecklingsarbete och liknande. Detta till skillnad från den kommersiella second hand-butiken som drivs som vilken näringsverksamhet som helst med avsikt att generera vinst till ägaren. Den som lämnar varor till en sådan butik gör det i avsikt att få betalt för varan.

Om förslaget om moms på ideell second hand-verksamhet blir verklighet hotas hela den ideella second hand-verksamheten. Låt mig ta ett exempel: Myrorna gav förra året hela sitt överskott på 15,8 miljoner kronor till Frälsningsarméns sociala arbete. Om man varit tvungen att betala moms hade förra årets plus förvandlats till ett minus på 6 miljoner kronor.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern:

1.Vad avser finansministern att göra för att inte förslagen från utredningen Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv får de befarade negativa konsekvenserna för second hand-verksamhet?

2.Är finansministern beredd att pröva systemet med att göra gåvor till så kallade 90- konton avdragsgilla?