Den höga ungdomsarbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 november 2013

Interpellation: Den höga ungdomsarbetslösheten

den 15 oktober

Interpellation

2013/14:42 Den höga ungdomsarbetslösheten

av Monica Green (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Förutom att Sverige lider av massarbetslöshet och att långtidsarbetslösheten bitit sig fast är den alltför höga ungdomsarbetslösheten en tragedi.

Ungdomar ställs vid sidan av och hindras att få den hjälp och det stöd de behöver för att komma in på arbetsmarknaden.

Ungdomar som får börja sitt yrkesverksamma liv som arbetslösa är inte bara ett sorgligt öde för dem själva. Samhället går miste om arbetskraft och det leder till oroligheter på många håll i landet.

Unga arbetslösa saknar ofta kontakter som är viktiga för att få det första jobbet. Tidiga och relevanta insatser är avgörande, men dagens arbetsmarknadspolitik är inte utformad så.

Den främsta orsaken till ungas svårigheter på arbetsmarknaden är de allvarliga bristerna i den svenska skolan. Likvärdigheten har urholkats och elevernas socioekonomiska bakgrund tillåts i högre grad slå igenom i form av sämre resultat och kunskaper.

Jag har följande frågor:

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att ungdomar ska få hjälp och stöd från den första arbetslösa dagen?

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att få bukt med den alltför höga ungdomsarbetslösheten?