Den höga ungdomsarbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 15 juli 2022

Interpellation: Den höga ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2012/13:418 av Stenberg, Maria (S)

den 16 maj

Interpellation

2012/13:418 Den höga ungdomsarbetslösheten

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Ett bra sätt för ungdomar att skaffa sig arbetslivserfarenhet är att få möjlighet att arbeta under sommarlovet. Under den socialdemokratiska regeringsperioden fanns en stimulans i statsbudgeten till kommuner som erbjöd sommarjobb till ungdomar. Den borgerliga regeringen tog bort anslaget år 2007, och följden blev att det påverkade kommunernas möjlighet att erbjuda sommarjobb till ungdomar. I samband med valåret 2010 införde den borgerliga regeringen en liknande stimulans, men den stimulansen gällde bara under ett år.

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till en ekonomisk stimulans till kommunerna, för att därigenom underlätta för ungdomar att få ett sommarjobb?