Den grekiska minoriteten i Albanien

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:173 Den grekiska minoriteten i Albanien

av Sotiris Delis (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Himara är en region i Albanien som ligger i landets södra del som huvudsakligen bebos av etniska greker som är en stor minoritet i landet.

Albanska regimer och ledare har historiskt försökt att negativt påverka minoritetens intressen då man uppfattar denna som hot samtidigt som den albanska regeringen drivs av ett starkt intresse av att begränsa minoritetens påverkan i Albanien.

Nu har Albaniens premiärminister Edi Rama sagt i det albanska parlamentet att Himara är ett problematiskt område för Albanien som statsministern tydligen ämnar ge en lösning.

Med motivering att uppgradera områdets affärsmässiga status genom investeringar, främst inom turistnäringen, samt genom att locka privata personer att bosätta sig där vill man påverka befolkningsstrukturen och på så sätt skapa en etnisk homogen zon, vilket betyder att den kvarvarande minoriteten tvingas att lämna området.

Detta sker med hjälp av tvångsmedel som expropriation av privat egendom samt avhysning. Under hösten har regimen gått fram med hjälp av bulldozrar och poliser. Protester från de boende hjälper inte. Enligt information har inte ens kyrkor respekterats av bulldozrarna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att vidta åtgärder antingen som enskilt land, genom EU eller både och för att skydda den grekiska minoriteten och dess mänskliga rättigheter i Albanien i allmänhet och i Himararegionen i synnerhet?