Den framtida Lissabonstrategin och dess innehåll

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 14 maj

Interpellation

2008/09:561 Den framtida Lissabonstrategin och dess innehåll

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Lissabonstrategin är ett viktigt verktyg för att öka tillväxten och sysselsättningen samt för att minska de sociala klyftorna. Strategin innehåller en rad olika mål fram till år 2010. Strategins innehåll bör diskuteras under det svenska EU-ordförandeskapet eftersom dess mål gäller fram till år 2010. En förnyad strategi bör därefter utarbetas. Den nya strategin bör innehålla mål om jämlikhet mellan könen, mål om löntagares rättigheter samt mål som förhindrar lönedumpning – mål som bör genomsyra hela den nya strategin. Min förhoppning är att dessa frågor kommer att lyftas fram från regeringens sida under det svenska ordförandeskapet och att riksdagen blir delaktig i detta viktiga arbete.

För att öka sysselsättningen är det viktigt att flera kvinnor får möjlighet att starta och driva företag. I Sverige startas färre företag av kvinnor än av män. Det finns studier som visar att kvinnors förutsättningar skiljer sig från männens. Om samhället i större utsträckning kunde tillvarata de affärsidéer som kvinnor har skulle vi nå en ökad sysselsättning och högre ekonomisk tillväxt. Kvinnor och män måste få samma möjligheter att bedriva näringsverksamhet. Ett mera jämlikt förhållande måste uppnås på arbetsmarknaden än i dagsläget.

Jag vill därför fråga statsrådet hur hon avser att se till att riksdagen blir delaktig i arbetet med att arbeta fram en ny framtida Lissabonstrategi.

Jag vill även fråga statsrådet om hennes avsikt är att påbörja arbetet med en ny framtida Lissabonstrategi under det svenska EU-ordförandeskapet.

Avser statsrådet att verka för att jämställdheten genomsyrar hela Lissabonstrategin på ett tydligt sätt?