Den ekonomiska ojämlikheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2012

Interpellation: Den ekonomiska ojämlikheten

Interpellation 2011/12:183 av Persson, Peter (S)

den 21 december

Interpellation

2011/12:183 Den ekonomiska ojämlikheten

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I regeringsförklaringen 2006 stod det:

”Fler svenskar ska få vara med och bidra. Sverige ska vara ett land som håller ihop, där de sociala och regionala klyftorna minskar. Jämställdheten mellan kvinnor och män ska förbättras. Mångfalden i samhället ska tas tillvara. Sammanhållning mellan olika grupper ska öka, och de civila gemenskaperna stärkas. Regeringen strävar efter ett inkluderande samhälle där varje människas okränkbara värde respekteras. Ung som gammal. Här i landet född och uppvuxen som nyinflyttad. Kvinna som man.”

Det blev tvärtom på de flesta punkter och resan mot ett alltmer söndrat, ojämlikt och ojämställt Sverige fortsätter – ett Sverige där rasismen också fått ansikten i riksdagen.

Statistiska centralbyrån har visat att den högst avlönade decilen tjänat mest på statsrådets ekonomiska politik. Den lägst avlönade decilen har fått lägre inkomster. Här finns de riktigt lågavlönade, de arbetslösa, fattigpensionärerna, de sjuka.

Gini-koefficienten är ett ekonomiskt mått på ojämlikheten – hur löner, vinster och andra ersättningar fördelas inom ett lands befolkning. Den har stadigt ökat i Sverige, i synnerhet under de borgerliga åren.

Genom vilka åtgärder avser finansministern att minska Gini-koefficienten i Sverige?