Den digitala industrin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 maj 2014

Interpellation: Den digitala industrin

Interpellation 2013/14:338 av Bergstedt, Hannah (S)

den 7 mars

Interpellation

2013/14:338 Den digitala industrin

av Hannah Bergstedt (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den digitala industrin är på kraftig framväxt, och ett intensivt arbete pågår för att de stora investeringarna inom denna bransch ska hamna i Sverige. Facebooks uppmärksammade etablering i Luleå har ökat intresset för Sverige som nation, och har banat väg för fler etableringar. Kombinationen av egenskaper som stabila elnät och 100 procent förnyelsebar energi gör att intresset för etableringar i vårt land är stort och då främst i norra Sverige, som dessutom erbjuder ett naturligt kallt klimat, och stora landområden som är tillgängliga genom utbyggd infrastruktur, vilket gör våra förutsättningar unika.

Denna industri som minst sagt är på tillväxt, då vi med ett växande användande av digitala medier, räknar med att behovet av lagringskapacitet kommer att fortsätta öka under överskådlig tid.

Det är en energiintensiv industri. Den naturliga kylan i vår del av världen gör därför att placeringar av datorhallar här är bra också ur ett klimatperspektiv. Facebooks etablering i Luleå har till exempel hyllats av miljöorganisationen Greenpeace.

Sverige är dock inte det enda landet med goda klimatförutsättningar. Den finska regeringen har agerat snabbt och låtit pröva möjligheten att låta den digitala industrin omfattas av samma energiskatter som tillverkningsindustrin. Detta har fått godkänt av EU. Den finska regeringen förbereder för att lägga fram förslag som kommer att vrida konkurrensen till Finlands fördel. Det innebär att Sverige får avsevärt svårare att konkurrera om kommande etableringar.

Jag har följande fråga:

Är ministern och den svenska regeringen beredda att pröva samma väg som den finska regeringen och låta den digitala industrin omfattas av samma energiskatter som tillverkningsindustrin?