deltidsstämpling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 mars 2001

Interpellation: deltidsstämpling

den 8 februari

Interpellation 2000/01:239

av Hans Stenberg (s) till näringsminister Björn Rosengren om deltidsstämpling

Den som har ett deltidsarbete på 50 % och tar tjänstledigt för att ta ett annat deltidsarbete på 75 % mister rätten att stämpla upp från a-kassan. Detta gäller även om båda arbetena är hos samma arbetsgivare.

Anledningen till att rätten till a-kassa bortfaller är en skrivning i AMS föreskrifter för arbetslöshetskassan. Enligt 9 § i föreskriften kan en tjänstledig person inte få ersättning från a-kassan. I princip är det naturligtvis riktigt att den som har ett arbete inte kan ta tjänstledigt från detta och sedan uppbära a-kassa, men det kan inte ha varit riksdagens mening att en deltidsarbetslös som tar tjänstledigt för att ta en annan deltidstjänst med högre sysselsättningsgrad ska avstängas från rätten att stämpla upp från a-kassan. A-kassans regler måste vara så utformade att de stimulerar deltidsarbetslösa att försöka få ett arbete med högre tjänstgöringsgrad. AMS föreskrift måste därför ändras på den här punkten.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att föreskrifterna ändras.