De tidsbegränsade licenserna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 december 2020

Interpellation: De tidsbegränsade licenserna

Interpellation 2020/21:197 av Sten Bergheden (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:197 De tidsbegränsade licenserna

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om att ta bort kravet på förnyelse av vissa vapenlicenser vart femte år.

Många skyttar har flera vapen som man tävlar och tränar med och i olika skyttegrenar. Dessa vapen har man köpt in vid olika tillfällen och till olika skytteändamål. Det är vapen som ofta är mycket personligt utformade för att passa just skytten på bästa möjliga sätt, och de har ofta ett högt ekonomiskt värde. Att vart femte år behöva ompröva sin licens för ett eller flera vapen är inte ändamålsenligt.

Vi har höga krav på att få köpa och använda vapen till jakt och skytte i Sverige. Kraven innebär bland annat höga krav på kunskap, lämplighet, träning, tävling och förvaring, och dessutom prövas vapenägarens lämplighet digitalt varje dygn.

Att ständigt ompröva varje vapen vart femte år är både byråkratiskt och krångligt för vapenägaren och innebär dessutom mycket extra jobb och tid för administration hos polisen.

Riksdagen har givit ett tydligt tillkännagivande till regeringen om att ta bort dessa tidsbegränsade licenser.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

När kommer statsrådet och regeringen att ta bort de tidsbegränsade licenserna?