De som står helt utanför alla trygghetssystem

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: De som står helt utanför alla trygghetssystem

Interpellation 2011/12:266 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 24 februari

Interpellation

2011/12:266 De som står helt utanför alla trygghetssystem

av Gunvor G Ericson (MP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I december 2006 uppgick Sveriges samlade arbetskraft till 4,6 miljoner människor. Av dessa var 884 000 medlemmar i någon a-kassa och därmed försäkrade. I januari 2007 höjdes avgifterna kraftigt, vilket fick till följd att cirka en halv miljon människor gick ur. I november 2011 hade a-kassorna endast lyckats locka tillbaka en femtedel av dem som lämnade. Arbetskraften har under tiden stigit till 4,9 miljoner människor. Av dessa är 1 463 000 inte medlemmar i någon a-kassa och därmed helt oförsäkrade. Den oförsäkrade arbetskraften har sedan 2006 ökat med hela 73 procent. Under samma tidsperiod har också ersättningen försämrats. I dag är det endast 10 procent av de ersättningsberättigade som vid arbetslöshet verkligen får 80 procent av tidigare inkomst.

I januari 2012 uppgick arbetslösheten till 8 procent. Ungdomsarbetslösheten (avser unga mellan 15 och 24 år) är 24,2 procent. Endast tre av tio ungdomar är medlemmar i a-kassan.

Och varför ska de vara med när de ändå vet att de har svårt att få någon ersättning eftersom de har svårt att uppfylla kvalifikationsvillkoren?

År 2010 hade 38 procent av de 277 000 som fick försörjningsstöd det på grund av arbetslöshet.

De reformer regeringen har genomfört avseende arbetslöshetsförsäkringen har försämrat villkoren drastiskt för många människor, särskilt unga och utlandsfödda. Tryggheten vid arbetslöshet har försämrats samtidigt som arbetslösheten ökat och fortsätter att öka.

1. Vilka åtgärder har arbetsmarknadsministern för avsikt att vidta för att detta verkliga utanförskap ska minska?

2. Vilka åtgärder har arbetsmarknadsministern för avsikt att vidta för att förbättra trygghetssystemen för den stora grupp som nu står helt utanför?

3. Har arbetsmarknadsministern för avsikt att se över kvalifikationsreglerna för a-kassan?

4. Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att förhindra att arbetslösa utan ersättning hänvisas till försörjningsstöd?

5. Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att utlandsfödda ska få samma möjlighet att delta i Arbetsförmedlingens program sett till de stora förändringar som skett sedan 2007?