De palestinska fångarnas situation i Israel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 29 maj

Interpellation

2011/12:382 De palestinska fångarnas situation i Israel

av Arhe Hamednaca (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den israeliska statens fängslande av palestinier är omfattande. Tusentals palestinier sitter i dag i fångenskap i Israel utan rättegång. Det finns flera tusen palestinska fångar i israeliska fängelser där de lever i avsaknad av grundläggande mänskliga rättigheter. Många har gripits av Israel i vad Israel menar är i förebyggande syfte. Det innebär att många palestinier som grips och förs bort till fängelser i Israel inte begått något brott och inte heller fått sin sak prövad i en rättegång.

Användningen av så kallat administrativt frihetsberövande är grymt och bryter mot principer som en demokratisk stat ska värna. Att gripa personer som inte begått något brott, och att hålla dessa fångar utan rättegång och utan att ge dem rätt att få kontakt med sina anhöriga, i en del fall i flera år, är oacceptabelt. I en del fall nekas också fångarna rätten till sjukvård, vilket bland annat Internationella rödakorskommittén uppmärksammat och fördömt.

En överväldigande majoritet av de palestinska fångarna från Västbanken och Gazaremsan hålls i fängelser på israeliskt territorium, varför deras familjer inte kan utnyttja sin besöksrätt. Den internationella humanitära rätten förbjuder att civilpersoner, inbegripet interner och fångar, flyttas från ockuperade områden till ockupationsmaktens territorium. Europaparlamentet har tidigare uttalat att Israel bryter mot sina skyldigheter enligt folkrätten då Israel håller palestinska fångar från Västbanken och Gazaremsan fängslade i Israel och uppmanar därför Israel att flytta dessa fångar till Västbanken och Gazaremsan. Ca 1 240 palestinska fångar, varav ca 840 hålls i total isolering, kan inte ta emot direkta besök från sina familjer, något som strider mot artikel 116 i den fjärde Genèvekonventionen.

Israel ignorerar de begränsningar som folkrätten ställer upp på tillämpningen av administrativt frihetsberövande.

Det faktum att 48 parlamentsledamöter, det vill säga nästan en tredjedel av de valda ledamöterna i det palestinska lagstiftande rådet, har frihetsberövats har allvarligt skadat den palestinska myndigheten. Israel har även gripit och fängslat folkvalda kommunalpolitiker. Konsekvenserna av dessa gripanden är stora och innebär stora komplikationer för den demokratiska processen och institutionernas uppbyggande i Palestina.

Rapporterna om gripanden av minderåriga palestinier är många, likaså förekomsten av tortyr och mycket dåliga förhållanden för kvinnor och andra som frihetsberövats utan rättegång.

Många olika aktörer såsom människorättsorganisationer och Europaparlamentet har uppmärksammat Israels brott mot internationella regler och konventioner när det gäller de palestinska fångarna i Israel. Nu behövs det politisk handlingskraft från Sverige, EU och omvärlden för att förbättra den alarmerande situationen för de palestinska fångarna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt vad han avser att ta för initiativ för att uppmärksamma de palestinska fångarnas situation i Israel.